Supervision


Supervisionens formål er at skabe et rum for faglig refleksion over egne og evt. teamets forståelse af og tilgange til forskellige problemstillinger indenfor éns arbejdsområder. Desuden kan regelmæssig supervision bidrage til modvirkning af faglig udbrændthed. 


Indholdet i supervisionen vil oftest være sagssupervision ifht. konkrete problemstillinger, som supervisanden har ansvaret for at bringe op.


Supervisionen tager udgangspunkt i den terapeutiske referenceramme, som jeg er uddannet indenfor - dvs. den kognitive og herunder den compassion fokuserede og dialektisk adfærdsterapeutiske. Er der i gruppesupervision et ønske om en rammesætning indenfor reflekterende team, kan dette også imødekommes. 


Jeg har erfaring med supervision af tværfagligt personale indenfor social- og sundhedssektoren samt pædagogisk personale og kan tilbyde individuel supervision i min klinik og gruppesupervision såvel som individuel supervision på arbejdspladsen.