Behandling/Terapi


I individuel terapi tager vi udgangspunkt i din aktuelle livssituation og dét, du gerne vil have hjælp til. Det kan være, at der er noget, du gerne vil kunne gøre mere eller mindre af, eller at du oplever ubehagelige tanker, følelser og kropslige reaktioner, der er vanskelige at håndtere og leve med. Det kan også være, at dine relationer til betydningsfulde andre mennesker giver dig udfordringer. Ofte er der en naturlig forklaring på dine reaktionsmønstre, som viden og samtalebehandling kan være med til at løsne op for, så du i stedet for kan leve dit liv i større overensstemmelse med dine behov, værdier og mål. 


Jeg har mange års erfaring med individuel behandling af problemstillinger såsom stress, angst, depression, kriser, traumer og belastninger, lavt selvværd og selvkritik samt problemer med følelsesregulering, relationelle vanskeligheder, konflikthåndtering, selvskade og selvmordsimpulser.


Min terapeutiske tilgang er kognitiv med en overbygning bestående i tredje bølge kognitiv terapi i form af compassion fokuseret terapi, (CFT), dialektisk adfærdsterapi (DAT) og elementer af mindfulness. Det betyder, at det primære fokus i samtalerne vil være på her og nu og i mindre grad på dine tidligere oplevelser og erfaringer.  Dog inddrager vi - i det omfang det er relevant og har din interesse - din historie som en forståelsesramme for din aktuelle situation. Er du motiveret for det, benytter vi desuden mindfulness og visualiseringsøvelser samt rollespil i terapien, idet disse oplevelsesorienterede behandlingsmetoder har vist sig særligt virksomme i processen mod forandring.